Riving

Vi utfører rivingsoppdrag i det mindre sjiktet.

Typiske rivningsjobber for oss er rivning av eneboliger, tomannsboliger, branntomter, låver og fjøs, samt garasjer, tanker, dieseltanker, slamtanker etc med tilhørende sanering.