Sikker og profesjonell riving

Trenger du hjelp med riving i Oslo eller Akershus? Vi utfører rivingsoppdrag i det mindre sjiktet.

Er riving søknadspliktig?

Typiske rivningsjobber for oss er rivning av eneboliger, tomannsboliger, branntomter, låver og fjøs, samt garasjer, tanker, dieseltanker, slamtanker etc med tilhørende sanering.

Vi utfører alt innen grunnarbeider med sprengning og massetransport, og vi tar på oss store og små oppdrag for bedrifter og private sentralt på Østlandet.

Er riving søknadspliktig?

Riving av enebolig, rekkehus, fritidsbolig og andre ordinære boligtyper kan du ikke søke om selv. Du må søke med hjelp av fagfolk. Her kan vi være din samarbeidspartner. Din rolle i prosjektet er å være tiltakshaver. Det betyr at du eier tiltaket, men at fagfolk må søke om riving for deg.

Hvis du som er tiltakshaver eller eier av tiltaket, har spørsmål om rivingssøknaden, kan du ta dette direkte med oss som ansvarlig søker som da kan ta videre kontakt med f.eks Oslo kommune ved behov.

Her kan du lese mer om å søke med hjelp av fagfolk