Miljø

Vi har en målrettet tilnærming til miljøvennlig drift i hele vår virksomhet. Dette inkluderer avfallssortering, minimering av papirforbruk, valg av miljøbevisste leverandører og streng etterlevelse av interne trivselsrutiner på arbeidsplassen.

Vår visjon

GOTS bryr seg om miljøet og jobber hele tiden for å redusere klimaavtrykket i arbeidsdagen vår.

Vi bidrar til et bedre miljø med blant annet:

⚹ Reduksjon av avfallsproduksjon og øke avfallssortering

En ryddig arbeidsplass gir oss et triveligere sted å jobbe. God avfallshåndtering i vår praksis synliggjør virksomhetens samfunnsansvar.

⚹ Redusert bruk av papir

GOTS er opptatt av at papir brukes på en ansvarlig måte. Vi reduserer stadig papirforbruket. Papir vi bruker er 100% resirkulert.

⚹ Helsefremmende arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: «Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.»

Både arbeidsgiver og arbeidstakere har interesse av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For GOTS er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

⚹ Personalhåndbok

GOTS jobber hele tiden med å bli en enda bedre organisasjon for våre ansatte, leverandører og kunder. Dette arbeidet er basert på de verdiene som skal gjenspeile alt det GOTS til enhver tid gjør – på kontoret, på møterommet, hos kunden og ute i det offentlige rom. GOTS legger vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette gjøres blant annet ved å stille krav til leverandører, lokaler og interne rutiner.

⚹ Valg av samarbeidspartnere som har fokus på miljøet

GOTS sørger for at vi har bærekraftige leverandører. Vi oppfordrer de som ikke er Miljøfyrtårn sertifisert å vurdere dette.

Vi sørger også for:

  • Redusert energiforbruk
  • At valg av produkter har god kvalitet og lang levetid
  • Å være oppdatert på miljøvennlige løsninger

GOTS er en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

GOTS tar miljø og bærekraft på alvor. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring med å redusere negative effekter på klima og miljø, og å forbedre de positive effektene.

miljofyrtorn215px.png

Innrapportering for 2023

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/159660

Ta kontakt med oss

Har du tilbakemeldinger til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres, ta gjerne kontakt med oss på post@gots.no