Skal du planlegge offentlig park, eller ønsker du å skape drømmehagen?

GOTS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen utendørsområder, hageanlegg og parker – både for mindre og større prosjekter – som er tilpasset både bedriftskunder og private, samt offentlige institusjoner.

GOTS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen utendørsområder,

Fellesområde med lekeplass

Felleshage med lekeplass

Anleggsoppgaver

Vår daglige virksomhet omfatter en rekke essensielle landskaps- og anleggsoppgaver, inkludert konstruksjon av støttemurer. Vi håndterer også installasjon av kantstein, belegningsstein og brostein for å definere og forbedre uterommet.

Videre inkluderer våre tjenester også detaljert beplantning, bruk av jord og bark for å skape et vakkert og funksjonelt utemiljø, samt legging av ferdigplen for å gi umiddelbar gressdekning.

Konstruksjon av støttemur

Konstruksjon av støttemur innebærer å bygge en struktur som holder tilbake jord eller terreng for å forhindre erosjon eller skråningsskader. Denne prosessen krever grundig planlegging, valg av riktig materiale, og korrekt installasjon av dreneringssystemer for å sikre stabilitet og langvarighet. Støttemurer brukes ofte i landskapsarbeid for å skape nivåer og definere områder i hager, parker og offentlige rom.

Kantstein

Kantstein er nyttig langs veier, gangstier og parkeringsområder for å definere grenser og hindre spredning av materialer. Den brukes også i hagebed og landskapsarbeid for å skape klare grenser mellom ulike områder. Kantstein bidrar til erosjonskontroll ved skråninger og vannkanter, og brukes generelt der det er behov for å definere grenser eller gi strukturell støtte.

Asfaltering

Man bør vurdere asfaltering i tilfeller der man trenger en jevn og holdbar overflate, spesielt for veier, parkeringsplasser, gangstier og lignende områder med tung trafikk. Asfaltering er ideell for å skape en slitesterk overflate som tåler belastning fra kjøretøy og fotgjengere over lang tid. Det kan også være hensiktsmessig å asfaltere områder som krever god drenering og minimalt med vedlikehold, og hvor det er viktig med jevnhet og sklisikkerhet, for eksempel for offentlige veier og kommersielle eiendommer.

Vi er dedikerte til å levere profesjonell utførelse i alle disse områdene for å oppnå både estetisk appell og funksjonalitet i ditt utemiljø.

konstruksjon av støttemurer

GOTS legger belegningsstein