Drenering av bygg og områder

Vi utfører alt innen dreneringsarbeid. Drenering av grunnmurer, jorder, friarealer etc. Det er hovedsakelig vannhåndtering rundt konstruksjoner og grunnmurer som utføres daglig i vårt foretak.

drenering av grunnmur

En tørr grunnmur skaper bedre luft, og et tørt og behagelig kjellerrom. Drenering av kjeller fører også til et bedre miljø og en bedre helse.

Drenering av bygg

Skal man drene bygg handler det om å planlegge og implementere systemer for å håndtere overflatevann og grunnvann rundt og under et bygg. Dette er viktig for å beskytte bygningen mot fuktighetsskader og andre problemer som kan oppstå på grunn av vanninntrengning.

Typiske metoder for drenering av bygg inkluderer:

Grøftedrenering

Dette innebærer å grave grøfter rundt bygningen for å lede overflatevann bort fra fundamentet. Disse grøftene kan være fylt med dreneringsrør eller dreneringsstein for å lette avrenning.

Dreneringsrør

Installasjon av perforerte rør langs fundamentet eller under bakkenivå kan bidra til å samle og lede bort grunnvann.

Membraner og tetninger

Bruk av vanntette membraner og tetninger rundt fundamentet kan forhindre vanninntrengning.

Avløpssystemer

Installering av avløpssystemer rundt bygningen for å samle og lede bort overflatevann fra tak, terrasser og andre områder.

Naturlig terrengforming

Tilpasning av landskapet rundt bygningen for å fremme naturlig drenering ved hjelp av hellinger og diker.

Pumpesystemer

For bygninger som ligger i områder med høy grunnvannstand, kan det være nødvendig med pumper for å fjerne overflødig vann fra dreneringssystemet.

Nøkkelen til effektiv drenering av bygg er å identifisere potensielle problemområder og implementere en kombinasjon av disse metodene for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot fuktighet og vannskader.

Drenering av uteområder

Drenering av jorder og friområder

Vannhåndtering av jorder og friområder er avgjørende for å opprettholde optimal vekstforhold og bærekraftig bruk av landressurser. Dette involverer effektiv håndtering av overflatevann og grunnvann for å unngå vannlogging, erosjon og andre skadelige effekter.

Vanlige tiltak inkluderer grøfte- og dreneringssystemer, naturlig terrengforming, vegetasjonskontroll og erosjonskontroll. Grøfter og perforerte dreneringsrør brukes til å samle opp og lede overflatevann vekk fra områder med dårlig drenering eller høy grunnvannstand. Naturlig terrengforming, som å skape hellinger og kanaler, bidrar til å lede vannet naturlig bort fra sårbare områder og reduserer erosjon.

Vegetasjonskontroll

Vegetasjonskontroll er også viktig, da planterøtter bidrar til å stabilisere jordstrukturen og redusere erosjon. Strategisk plasserte vegetasjonsbelter langs skråninger og vannveier bidrar til bedre drenering og bevaring av jordkvaliteten.

God vannhåndtering av jorder og friområder er avgjørende for å oppnå bedre vekstforhold, redusere erosjon og opprettholde et sunt miljø. Dette bidrar til langsiktig jordbruksproduktivitet og bevaring av naturlige økosystemer.

Vi tar kundene på alvor, leverer til tiden, har fornuftige priser, og leverer kvalitet. Med mange faste gode kunder har vi nok av gode referanser dersom det ønskes.