Pålitelige løsninger for lekkasjer og kloakkstopp

Vi utfører utbedring av lekkasjer og kloakkstopp for bedrifter, private og næringskunder. Alt av gravearbeider, sperring av veier, gravemeldinger samt rørutbedring ifb med lekkasje og kloakkstopp utføres av egne ansatte.

GOTS har vaktservice på lekkasjejobber

Vi har vaktservice på slike arbeider og jobber gjerne natt dersom det er nødvendig. Vi har nært samarbeid med lekkasjelyttere, kamerainspeksjoner etc slik at det skal være greit å finne punkter hvor man måtte grave.

I forbindelse med et brudd og man ser at rørene er gamle vil vi komme med anbefalinger om utskiftning av rør, disse jobbene utføres også komplett fra oss.