Riving

Vi tar små og mellomstore rivejobber og har god erfaring fra tidligere prosjekter. Med sorteringsklo, skuffer og betongkjeft sorterer vi effektivt riveavfallet ihh til gjeldende regler.