Tjenester

Graving

Vi utfører alt av gravearbeider både store og små oppdrag for private, bedrifter og offentlig. Med graving mener vi drenering, […]

Riving

Vi tar små og mellomstore rivejobber og har god erfaring fra tidligere prosjekter. Med sorteringsklo, skuffer og betongkjeft sorterer vi […]

Sprenging

I firmaet vårt har vi 2 sprengningsbaser som til en hver tid jobber med sprengning, både små og større sprengningsjobber. […]

Transport

Vi selger alt av steinvarer, jord, bark, gravemasser etc. Med egne biler transporterer vi gravemasser, stein, jord sentralt på østlandet.

Utomhus

Vi har et eget team som driver med utomhus arbeider. Vi tar på oss alt innen steinmurer, belegningsstein, brostein, kantstein, […]

Utv Røranlegg

Vi utfører alt innen rørarbeider både offentlige hovedledninger eller private stikkledninger. Med ADK personell er vårt firma godkjent i alt […]

Teletining

Med firmaets egen teletiner Heatwork HW3600 tar vi på oss omfattende tinejobber sentralt på østlandet. Spesielt ved graving om vinteren […]© 2011 Graving og Transportservice AS.